-H-8256 Ábrahámhegy-Kisőrs
-+36 87 471 085
-

História našej spoločnosti

Kto sme?

Kvarc

Spoločnosť Kvarc-Ásvány Kft.

Našou činnosťou je ťažba kremenného piesku, jeho príprava, triedenie, výroba a distribúcia produktov a stavebného materiálu na báze kremeňa.

 

1990. Založenie

Spoločnosť Kvarc Ásvány Kft začala svoju činnosť v roku 1990 pri obci Ábrahámhegy-Kisörs. Spočiatku sa spoločnosť venovala ťažbe, triedeniu a predaju pieskových výrobkov (stavebné a zlievarenské piesky, granulity). Vďaka technologickým zlepšeniam sa umožnila prísnejšia klasifikácia frakcií, preto sa rozšírila ponuka, ktorá poskytla možnosť na uspokojenie väčšieho podielu trhu. 

 

1996. Kvarc Minerál Kft.

V roku 1996 sme v rámci samostatnej firmy otvorili náš miešací závod v obci Nemesgulács. Bola to spoločnosť Kvarc Minerál Kft. V tomto roku bola uvedená na trh menšia ponuka našich stavebných materiálov pod značkou Kvarc: Flexibilné lepidlo, lepidlo pre tepelnoizolačné systémy, ušľachtilá omietka vo vreciach, škárovacia malta, základová omietka. Jedna časť výroby produktov sa už aj vtedy vykonávala na automatických, počítačom riadených výrobných linkách.

 

Automatizácia

Vďaka neskorším zlepšeniam sa počítačové riadenie rozšírilo na celý závod. Je to nevyhnutná podmienka pre kontrolu výrobných procesov a zaznamenávanie údajov potrebných pre následné vyhodnotenie. Povzbudení počiatočnými úspechmi a pozitívnymi spätnými väzbami zákazníkov sme začali rozširovať naše portfólio produktov a dodnes v tom pokračujeme.

1999. ISO 9000

Spoločnosť pôsobí od roku 1999 pomocou aplikácie systému riadenia kvality ISO 9000, jeho hlavným cieľom je zabezpečenie výroby produktov a poskytovania služieb vyhovujúcich požiadavkám zákazníkov. V záujme dosiahnutia týchto cieľov sa v uplynulom období uskutočnil významný technologický rozvoj a modernizácia. Tým sa zvýšila konkurencieschopnosť výrobkov na trhu a rozšíril sa okruh zákazníkov. Naše výrobky sú šetrné k životnému prostrediu a vo všetkých smeroch spĺňajú neustále sa zvyšujúce požiadavky zákazníkov.

 

2003. Otvorenie prevádzky v Budapešti

V roku 2003 sme otvorili našu prevádzku v Budapešti a takto sa umožnilo rýchlejšie obslúženie našich vzdialenejších partnerov

 

2005. Výroba betónových výrobkov v Nemesgulácsi

Výroba našich betónových výrobkov sa začala v roku 2005 v Nemesgulácsi.

 

2009. Spojenie firiem

V záujme efektívnejšieho využívania zdrojov sa spomínané dve firmy v roku 2009 spojili pod spoločným menom Kvarc Ásvány Kft.

História firmy     História firmy

História firmy     História firmy

História firmy     História firmy

História firmy     História firmy

História firmy     História firmy

História firmy     História firmy

Vissza az előző oldalra
3 filiálky
31 tridsaťročná
skúsenosť
105 rôznych
produktov
30.000 ton
exportu
Máte otázku? Potrebujete ponuku? Nadviažte snami kontakt!
-