-H-8256 Ábrahámhegy-Kisőrs
-+36 87 471 085
-

KVARC ako základný materiál

Prečo je dôležitá dobrá surovina?

Prírodné horniny môžu byť v závislosti od formovania vulkanické, ako žula, čadič, sedimentárne, ako slieň, vápenec a vytvorené premenou, ako kremeň, mramor, bridlica, atď. Pod vplyvom výkyvov vlhkosti a teploty atmosféry sa drobením rôznych minerálov a hornín vytvára piesok. Zrnká kremeňa tvoria podstatnú časť piesku. Človek už dlho používa piesok predovšetkým ako stavebný materiál, na výrobu nádob a neskôr aj pri zlievaní kovov. Aj dnes je nevyhnutný na výrobu betónu, omietky, lepidiel a škárovacích hmôt, pri výrobe skla a v kovospracujúcom priemysle.

 
Prírodný piesok

Prírodné horniny môžu byť v závislosti od formovania vulkanické, ako žula, čadič, sedimentárne, ako slieň, vápenec a vytvorené premenou, ako kremeň, mramor, bridlica, atď. Pod vplyvom výkyvov vlhkosti a teploty atmosféry sa drobením rôznych minerálov a hornín vytvára piesok. Zrnká kremeňa tvoria podstatnú časť piesku. Človek už dlho používa piesok predovšetkým ako stavebný materiál, na výrobu nádob a neskôr aj pri zlievaní kovov. Aj dnes je nevyhnutný na výrobu betónu, omietky, lepidiel a škárovacích hmôt, pri výrobe skla a v kovospracujúcom priemysle.

Prírodný piesok sa skladá z kremeňa a 5-25% iných minerálnych úlomkov, ale zriedka môže byť piesok aj zirkónový, olivínový alebo chrómovej rudy. Kremeň kryštalizuje vo forme patriacej do tetraedrickej triedy hexagonálneho systému. Kryštály sú hexagonálne dvojpyramídy alebo stĺpcové. Kremeň v jednom bloku sa neštiepi a zlomením sa stáva trieštivým.

Nepremeneným pieskom nazývame piesok vytvorený rozdrobením kremeňa; premeneným pieskom piesok, ktorý sa vytvoril z iného minerálu. Vápenec, dolomit, glaukonit a všetky minerály, ktoré sa vo vode rozpúšťajú v relatívne malej miere poskytujú premenený piesok. Kremeň tvorí podstatnú časť mnohých hornín: žuly, ruly, sľudy, kremenného porfýru, pieskovca.

O čistom kremeni hovoríme, ak jeho obsah oxidu kremičitého je vyšší ako 95%. Našou spoločnosťou ťažený a do našich stavebných materiálov používaný vysokokvalitný kremenný piesok vysokej čistoty obsahuje 98,0 – 98,8% SiO2.

Vďaka svojej vysokej tepelnej odolnosti a objemovej stálosti slúži kremeň ako dokonalá surovina pre stavebné materiály. Na základe Mohsovej stupnice tvrdosti zaujíma kremeň siedmu triedu. Čím je hornina tvrdšia, tým dlhšia odoláva získané zrno oderu.

Častice s priemerom menším ako 0,063 mm nazývame vznášajúcimi sa látkami. Obsah ílu v piesku ako aj tvar jeho častíc ukazuje aj na spôsob jeho vzniku. Obsah vznášajúcich sa látok je jednou z kvalitatívnych vlastností prírodného piesku, podľa ktorej môže byť piesok slabo, stredne alebo silne ílovitý. Stavebný priemysel uprednostňuje slabo ílovitý piesok. Kvalita prírodného piesku sa líši podľa vrstiev. Vymytím hliny a prachu je možné zlepšiť fyzikálne vlastnosti piesku. Je to potrebné aj preto, lebo pri použití lepšieho lepiaceho materiálu, napr. cementu, betonitu, vznášajúce sa látky zhoršujú kvalitu zmesi. Vlastnosti stavebných materiálov, ktoré vyrábame sa výrazne zlepšujú tým, že použitý kremenný piesok má jedinečne nízky obsah vznášajúcich sa látok, neobsahuje kaolín, čo podporuje tuhnutie cementu a zlepšuje priľnavosť materiálov. Ďalšou dôležitou kvalitatívnou vlastnosťou umytého piesku je veľkosť zŕn a stupeň homogenity zŕn. Vďaka viac ako 30 druhom prísne triedeného piesku môžeme našim výrobkom zabezpečiť surovinu najviac vyhovujúcu oblasti použitia.

Vissza az előző oldalra
3 filiálky
33 tridsaťročná
skúsenosť
105 rôznych
produktov
30.000 ton
exportu
Máte otázku? Potrebujete ponuku? Nadviažte snami kontakt!
-