-H-8256 Ábrahámhegy-Kisőrs
-+36 87 471 085
-

Riadenie kvality

Systém manažmentu kvality v spoločnosti KVARC ÁSVÁNY KFT.

Spoločnosť dosahuje zladenie rôznych čiastkových procesov výroby, pravidelnú kontrolu kvality, nepretržitú dodávku surovín a riadenie ďalších faktorov určujúcich kvalitu výrobkov aplikáciou systému manažérstva kvality.

Rastúca konkurencia na trhu, vstup do Európskej únie a zákon o zodpovednosti za výrobky nútia spoločnosti a podnikateľov vstupovať na trh s vysokokvalitnými a spoľahlivými výrobkami a službami, ktoré boli vyhotovené hospodárne a vyhovujú aj požiadavkám medzinárodného trhu. Tento zvýšený dopyt po kvalite je potrebné zabezpečiť vytvorením nového prístupu ku kvalite a integráciou výrobných procesov do systému.

Základným princípom normy manažérstva kvality ISO 9001:2000 je stanovenie jasne definovaného súboru požiadaviek pre spoločnosti a podnikania, ktorých implementácia zabezpečuje kvalitný výkon práce. Počas zavedenia systému manažérstva kvality sa spoločnosti a podnikatelia pripravia nielen na splnenie požiadaviek normy, ale do systému sa integrujú aj očakávania súvisiace so zákazníkom a vedením spoločnosti a takto sa vytvorí efektívny riadiaci nástroj pre manažment spoločnosti.

Systém sa zameriava na kvalitu, ochranu životného prostredia, ekologickú technológiu, efektívne využívanie prírodných zdrojov a environmentálne riadenie spoločnosti.

Vissza az előző oldalra
3 filiálky
31 tridsaťročná
skúsenosť
105 rôznych
produktov
30.000 ton
exportu
Máte otázku? Potrebujete ponuku? Nadviažte snami kontakt!
-