-H-8256 Ábrahámhegy-Kisőrs
-+36 87 471 085
-

Vážený obchodný partner!

Spoločnosť  Kvarc-Ásvány Kft. bola založená v roku 1990, jej majiteľmi sú súkromné osoby. Sídlo firmy je v Ábrahámhegy-Kisőrsi, prevádzky má v Nemesgulácsi a Budapešti, jej hlavnou činnosťou je ťažba kremenného piesku, jeho príprava, triedenie a výroba a distribúcia produktov a stavebného materiálu na báze kremeňa. 

Naše pieskové produkty sa vyrábajú pomocou moderných technických zariadení, procesmi vlhkej a suchej prípravy. Vďaka použitiu moderných technológií je sortiment produktov široký, úroveň kvality vysoká (ISO 9001) – export 30.000 ton.

Vyrábame viac ako 30 druhov prísne klasifikovaných „zlievarenských pieskov“ a 18 druhov „granulitových“ produktov, vďaka čomu je aj oblasť využitia široká. Kvalitatívny dopyt zlievarenského priemyslu sa v posledných rokoch rapídne zvýšil a týmto požiadavkám vyhovovali iba produkty našej spoločnosti.

Stavebné materiály značky KVARC sa vyrábajú v obci Nemesgulács na počítačom riadených automatizovaných výrobných linkách použitím vysokokvalitných surovín z kremeňa. Surovina z kremeňa je k dispozícii na výrobu vo veľkom množstve a dobrej kvalite. Cieľom spoločnosti je v budúcnosti zvýšiť, rozšíriť objem výroby a zároveň aj podiel na trhu popri čo najkomplexnejšom uspokojovaní požiadaviek zákazníkov. To všetko je možné dosiahnuť iba výrobou a distribúciou moderných produktov jednotnej kvality. Spoločnosť vďaka doterajšiemu zlepšovaniu dosiahla to, že jej technologické zariadenia sú moderné a v každom smere vyhovujú kvalitatívnym požiadavkám na výrobky.

Spoločnosť pôsobí od roku 1999 pomocou aplikácie systému riadenia kvality ISO 9000, jeho hlavným cieľom je zabezpečenie výroby produktov a poskytovania služieb vyhovujúcich požiadavkám zákazníkov. V záujme dosiahnutia týchto cieľov sa v uplynulom období uskutočnil významný technologický rozvoj a modernizácia. Tým sa zvýšila konkurencieschopnosť výrobkov na trhu a rozšíril sa okruh zákazníkov. Naše výrobky sú šetrné k životnému prostrediu a vo všetkých smeroch spĺňajú neustále sa zvyšujúce požiadavky zákazníkov.

Veríme, že naše informácie vzbudia aj váš záujem a v budúcnosti vás budeme môcť privítať v okruhu partnerov spoločnosti Kvarc-Ásvány Kft.
Dénes Derhán
Vissza az előző oldalra
3 filiálky
33 tridsaťročná
skúsenosť
105 rôznych
produktov
30.000 ton
exportu
Máte otázku? Potrebujete ponuku? Nadviažte snami kontakt!
-